KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz DÜNYA DİZAYN VE FUARCILIK HİZ.A.Ş. tarafından www.dunyadizayn.com.tr internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

İnternet sitemizde üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamaktadır. Kendisiyle iletişime geçilmesini isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu hizmetin sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi ve teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir. Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır.

Açık rızanıza bağlı olarak:

1- İşlenen Kişisel Veriler ve Toplanma Yöntemleri:

Siz müşterilerimizin çevrimiçi formlar marifeti ile paylaşmış olduğu; kimlik bilgileriniz (ad, soyad), iletişim bilgileriniz (e-mail adresi, cep telefonu numarası), bağlantı zamanı ve süresi gibi trafik verileri ile internet tarayıcınız ve/veya internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verileriniz işlenecektir.

2-İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz rıza göstererek kayıt olmanız halinde; talep ve şikâyetlerin takibi, reklam, kampanya, pazarlama ve promosyon faaliyetleri, iletişim ve müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetler ilgili mevzuat gereğince yetkili kişilere ve kurumlara bilgi verilmesi kapsamında KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep çerçevesinde yurtiçindeki ve KVKK’nın 9. maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.

3- Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması:

Kimlik bilgileriniz (ad, soyad), iletişim bilgileriniz (e-mail adresi, cep telefonu numarası), pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları), işlem güvenliği bilgileri (IP adres, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, bağlantı zamanı ve süresi gibi trafik verileri) verileriniz KVKK’nın “Kişisel Verilerin Yurt Dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimiz olmaması nedeniyle, teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısı tedarikçilerimiz olan yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurt dışında bulunan başta Google olmak üzere veri işleyenler tarafından sağlanan ve kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize, talep ve şikâyetlerin takibi, reklam, kampanya, pazarlama ve promosyon faaliyetleri, iletişim ve müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetler ilgili mevzuat gereğince yetkili kişilere ve kurumlara bilgi verilmesi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

DÜNYA DİZAYN’ın seçtiği ilgili firmalar uluslararası alanda kabul görmüş standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve müşterilerine dolayısıyla DÜNYA DİZAYN güvenlik düzeyini bu standartlarda uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler. Ayrıca, kişisel veriler ile ilgili başta Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) olmak üzere birçok uluslar arası mevzuat bu verilerin veri işleyenler tarafından DÜNYA DİZAYN’ın talep ve amaçları dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Veri işleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanılması nedeniyle yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışındaki diğer üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

4- İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

KVKK ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileriniz işlenmiş ise bu hususa dair bilgi isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya hatalı işlenmiş olması durumunda kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin aktarılmış olduğu üçüncü şahısları öğrenme,
  • KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • Eksik veya hatalı kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep ettiğinizde veya kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep ettiğinizde, bu hususun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler marifeti ile analiz edilmesi yolu ile kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmiş olması nedeni ile zarar görmeniz durumunda bu zararın tazminini isteme,

Haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, iletişim sayfasındaki “gönder” veya “kayıt ol” butonlarına tıklayarak kabul etmiş olacaksınız.